Anasayfa / Forex Bilgiler / Mutlak Getiri Nedir ?

Mutlak Getiri Nedir ?

Mutlak Getiri Nedir? Bir yatırımın belirli bir süre boyunca ürettiği getiri, yani mutlak kazanç veya kayıp olarak tanımlanabilmektedir. Kazanç veya kayıp, toplam yatırımın yüzdesi olarak ifade edilmektedir.

Yıllık Getiri, bir yatırımın bir yıl boyunca nasıl bir performans gösterdiğinin bir ölçüsüdür, Mutlak Getiri ise tüm yatırımınız için bir başarı ölçüsüdür.

Bir yatırımın temel amacı kar etmektir, ancak çok fazla insan yatırımların nasıl çalıştığını tam olarak anlamadan pervasız bir şekilde davranır. Bir yatırımcı, bu bilgiye sahip değilse, farkına bile varmadan kaybeden veya düşük bir yatırımla meşgul olabilmektedir. Sonuç olarak, en popüler iki yatırım metriğini bilmek ve takdir etmek önemlidir.

Bir yatırımın belirli bir süre boyunca yarattığı getiriye “getiri” denir. Bu, zaman çerçevesinde yatırımın değerlemesindeki yüzde kazanç veya düşüştür. Yatırım fonu getirileri iki ayrı şekilde ifade edilebilmektedir; mutlak ve yıllık olarak adlandırılandır.

Mutlak Getiri Nedir?

Bir yatırımın çıktısı, yatırılan süreye bakılmaksızın Mutlak getiri olarak ölçülmektedir. Bu temel ölçüm, ne kadar para kazandığınızı gösterir ve ilk yatırımınızın bir dolar tutarı veya yüzdesi olarak ifade edilebilmektedir. Yüzdeler, ilk yatırımın unsurlarını ve getiriyi tek bir rakamda birleştirdiklerinde daha verimlidir.

Bu dönüşü belirlemek için gereken tek şey başlangıç ​​değeri – NAV ve bitiş değeri – mevcut NAV’dir. Bu süreçte fonun ne kadar tutulduğu önemli değildir. Bir yıldan daha kısa bir süredeki getirileri hesaplamak için genellikle mutlak getiriler kullanılmaktadır.

Mutlak Getiri Nasıl Hesaplanır?

Bu formülün hesaplanması oldukça basittir. Mutlak getiri şu şekilde hesaplanır:

Mutlak Getiri = Cari Değer – Satın Alma Değeri * 100

Örneğin, bir yatırımcının gayrimenkule 85.000$’a yatırım yaptığını varsayalım. İki yıl sonra, mülkün satılabilir değeri 105.000 dolara yükseldi. Yukarıdaki formülü yatırıma uygulamak:

Mutlak Getiri = 105.000 – 85.000 * 100 =  %23.53

Burada yatırımcı mülk üzerinde %23,53 oranında mutlak getiri sağlamıştır.

Mutlak Getirinin Özellikleri

Mutlak Getiri Stratejisi ve Genel Özellikleri

Forex piyasalarında birçok yatırımcının mutlak getiri stratejilerini uyguladığı aşikardır. Dolayısıyla bu stratejinin temel özelliklerine bir göz atın.

Olumlu getiriler

Mutlak getiri stratejisi, hisse senedi piyasalarının yükselip yükselmediğine bakılmaksızın; her ne pahasına olursa olsun pozitif getiri elde etmeyi amaçlar. Yatırım portföyünün etrafında yapılandırılması yatırım stratejisinin temel amacıdır.

Portföy çeşitlendirmesi

Mutlak getiri stratejisi, her ne pahasına olursa olsun olumlu getiriler üretmeye odaklanır. Bu nedenle, genellikle, farklı zaman dilimlerinde farklı şekillerde getiri sağlayan farklı yatırım seçenekleriyle, riski yayma niyetiyle çeşitlendirilmiş bir portföye ev sahipliği yapar.

Daha az oynaklık

Mutlak getiri fonları yalnızca pozitif getiri sağlamaya odaklandığından ve yapıları çeşitlendirildiğinden; genel yatırım riski portföydeki farklı varlık varlıklarına yayılmaktadır. Bu da, getirilerde daha az genel oynaklık sağlar.

Hisse senedi piyasası hareketlerine aktif olarak ayarlanabilir

Mutlak getiri fonları, hisse senedi piyasası hareketlerine aktif olarak ayarlanabilmektedir. Temel olarak, hisse senedi piyasası düşüşte olduğunda veya olumsuz hareketler gösterdiğinde, mutlak getiri fonları ile negatif bir korelasyon paylaştığını ima eder. Benzer şekilde, hisse senedi piyasası yükselirken veya pozitif hareketler gösterdiğinde, mutlak getiri fonları ile daha yüksek bir korelasyon paylaşır.

Kriterlerden bağımsız

Mutlak getiri fonları, karşıtı olan nispi getiri fonlarının aksine, kıyaslama ölçütlerinden veya piyasa endekslerinden bağımsızdır. Bu, getirilerin mutlak anlamda olduğu ve göreceli olmadığı; yani bir kıyaslama getirisi veya bir piyasa endeksi ile karşılaştırıldığında olduğu anlamına gelir.

Mutlak Getiri Kazandırır Mı?

Mutlak Getiriler ve Göreli Getiriler

Mutlak getiriler, bir yatırımın belirli bir süre boyunca ürettiği getiriler, yani mutlak kazanç veya kayıp iken, nispi getiriler; bir yatırımın bir kıyaslama veya piyasa endeksi.

Nispi getiriler genellikle piyasadaki mutlak getirilerden daha popüler olarak kabul edilmektedir. Yatırım getirileri, söz konusu kıyaslama veya piyasa endeksine göre değerlendirildiğinde, yatırımcının elde ettiği kazanç veya zararı yansıtır. Ancak, mutlak getiri, bir yatırımcının mutlak anlamda ne kadar kazandığının veya kaybettiğinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Cari piyasa değeri ile satın alma değeri arasındaki fark (toplam yatırım değerinin yüzdesi olarak) bir yatırımın hesaplanan mutlak getirisi iken, bir yatırımın nispi getirisi, bir yatırımın mutlak getirisi ile yatırımın mutlak getirisi arasındaki fark olarak hesaplanır. Piyasadaki benzer yatırımların kıyaslaması (piyasa performans endeksi).

Hakkında admin

Bu Makalemizde İlginizi Çekebilir

Forex Hesabı Nasıl Açılır

Forex Hesabı Nasıl Açılır?

Forex Hesabı Nasıl Açılır? Forex işlemi, para yatırmanın heyecan verici, heyecan verici ve canlandırıcı bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.