Anasayfa / Forex Bilgiler / Bilanço Nedir ?

Bilanço Nedir ?

Bilanço nedir ve nasıl okunmaktadır? Bir şirketin mali durumu hakkında size ne söyleyebilmektedir? Burada bilmeniz gereken her şeyi detaylı bir şekilde hazırlayarak değerlendirmenize sunuyoruz.

Yatırım yolculuğunuzda ilerledikçe, hisse senetlerini daha ayrıntılı olarak analiz etmek isteyeceksiniz. ‘Sadece grafiklere ve diğer uzmanların tavsiyelerine bakmaktan daha fazlası’.

Gelişmiş bir yatırımcı olurken anlamanız gereken bir şey, bir bilançonun nasıl okunacağıdır. Makalemizde, bilançonun tam olarak ne olduğunu, neden gerekli olduğunu ve daha iyi yatırım kararları alabilmeniz için nasıl okunacağını inceleyeceğiz.

Bilanço Nedir?

Bilanço Nedir? Sorusuna cevap olarak; Bir şirketin bilançosu, rapor ettikleri en önemli finansal belgelerden biridir. Bilanço, bir kuruluşun veya şirketin ne kadar değerli olduğunu bildirmek için tasarlanan bir belgedir. Buna defter değeri de denir.

Bilanço, şirketin belirli bir tarihteki varlıklarını, yükümlülüklerini ve öz kaynaklarını listeler. Bu tarihe raporlama tarihi denir. Bilanço genellikle üç ayda bir veya aylık olarak hazırlanır ve paydaşlara iletilmektedir. Ancak halka açık bir şirket olduklarını varsayarak şirketin yıllık raporunda yıllık bir bilanço da görürsünüz.

Bilançonun Amacı Nedir?

Gelir tablosu ve nakit akışı tablosu ile birlikte bilanço, bir şirketin finansal tablolarının temel taşını en çok dikkate alan şeyi oluşturur. Şirketi belirli bir zamanda özetler ve varlıklara, yükümlülüklere ve öz kaynaklara ayrılan finansal durumunu gösterir.

Şirket içinde bir yönetici veya yönetici olarak, özellikle şirketin geleceği hakkında önemli kararlar almakla görevlendirilen biri olarak, bilanço, şirketin başarılı olup olmadığına dair birçok fikir sağlar.

Bilançoları iyi görünmüyorsa ve başarısızlığa doğru gidiyor gibi görünüyorsa; şirket bilançolarında gösterilen bazı olumsuzlukları düzeltmek için yaklaşımını değiştirebilmektedir. Bu, yeni yatırım fırsatlarına bakmayı veya ek kaynaklar eklemeyi içerebilmektedir.

Öte yandan, bir şirketin bilançosu aylık veya üç ayda bir kontrol ederken iyi görünüyorsa; şirketin neyin iyi çalıştığına bakmasına ve onlardan yararlanmalarına ve bunları yapmaya devam edebilmelerine olanak tanır.

Bilanço Nedir? şirketin ne kadar iyi durumda olduğuna dair güzel bir kontrol noktası sağlar. Daha da önemlisi, bir yatırımcının bakış açısından bilanço, şirketin nasıl performans gösterdiği, nasıl finanse edildiği ve sizin için değerli bir yatırım olup olmadığı hakkında birçok fikir sağlar.

Bilançodan elde edebileceğiniz bilgilere dayanarak, yatırımcı olarak o şirkete yatırım yapmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Ayrıca bilanço, likidite, şirketin borç/öz sermaye oranı ve bunların kısa ve uzun vadeli karlılığı gibi şeyleri hesaplamanıza olanak tanıyan bilgiler sağlar.

Bilançoda gördüklerinizin dışında pek çok bilgi var. Bu bilgileri, şirketin teknik analizinde daha derine inmek için daha fazla bilgi hesaplamak için kullanabilirsiniz. Yatırımcılar için bir ton bilgi sağlar. Dış denetçiler, şirketin tabi oldukları raporlama yasalarına uyduğundan emin olmak için şirketin bilançosunu kullanır.

Bilanço

Bilanço Nasıl Okunur?

Bilanço nedir? Mantığını anladıktan sonra; Artık bilançoyu ve amacını daha iyi anladığınıza göre, daha iyi yatırımlar yapmak için bilançoyu nasıl okuyacağınız hakkında biraz daha bilgi verelim.

Bilanço Denklemi

Bilanço hakkında anlamanız gereken temel şeylerden biri, onun bilgisi ve bu denklemlerde nasıl düzenlendiğidir. Göreceğiniz ana denklem şudur:

Varlıklar = Borçlar + Özsermaye

Bu oldukça yaygın. Bununla birlikte, denklemi şu şekilde de görebilirsiniz:

Yükümlülükler = Varlıklar – Özsermaye

veya

Öz Sermaye = Varlıklar – Borçlar

Her iki durumda da, bu denklemler aynı şeye eşittir ve bilançoyu dengeleyen bir denklemdir.

Adından da anlaşılacağı gibi, sayfa tamamen denge ile ilgilidir. Varlıklar her zaman borçlar artı öz sermayeye eşit olmalıdır. Bilanço dengelenmiyorsa, büyük olasılıkla, belge yanlış hazırlanmıştır.

Bu hatalar genellikle ya eksik verilerden, eksik bilgilerden, yanlış girilen işlemlerden, özsermayenin yanlış hesaplanmasından ya da döviz kurlarındaki veya stok seviyelerindeki hatalardan kaynaklanır.

Yanlış hesaplanmış amortisman veya amortisman ile de olabilmektedir. Bu nedenle bu denklemi dengesiz görürseniz, kırmızı bayrağın ilk işareti budur.

Bilanço Kategorilerinin Dağılımı

Bilanço ve onu dengeleyen denklem hakkında genel bir anlayışa sahipsiniz. Ama şimdi, her şeyin ne anlama geldiğini daha iyi anlamanız için bilançodaki belirli kategorileri yıkmak istiyorum.

Varlıklar

Varlıklar, şirketin sahip olduğu her şeydir. Doğal ve ölçülebilir değer olarak kabul edilenleri tutmaktadır. Yani işletme gerektiğinde bu varlıkları tasfiye yoluyla nakde çevirebilmektedir. Genellikle, varlıklar bilançoda pozitif olarak gösterilmektedir. Aşağıdakiler hakkında bilinmesi gereken iki alt varlık kategorisi vardır:

Dönen varlıklar: Şirketin bir yıl içinde nakde dönüştürülmesini beklediği herhangi bir varlıktır. Bunlar kısa vadelidir ve bunlara bu yıldan sonra ortalıkta olmayacak ve şirketin nakit dengesine katkıda bulunabilecek ve borcu ödemek veya işe yeniden yatırım yapmak gibi şeyler yapmak için kullanılabilecek varlıklar olarak bakabilirsiniz. Varlıklara bazı örnekler, satılabilir menkul kıymetler, alacak hesapları, peşin ödenen giderler, envanter, nakit ve nakit benzerleridir.

Duran varlıklar: Duran varlıkları uzun vadeli yatırımlar olarak düşünün. O takvim yılı içinde ve hatta kısa vadede nakde çevrilmesi beklenmeyen şeylerdir. Patentleri, ticari markaları, araziyi, fikri mülkiyeti, mal veya hizmet üretmek için kullanılan ekipmanı, şerefiyeyi ve her türlü marka bilgisini düşünün. Kolayca nakde dönüştürülemeyen şeyler veya şirket muhtemelen uzun vadeli iş stratejilerinin hayati bir parçası olduğu için tasfiye etmek istemez. Daha gerçek bir örnek; bir araba üretim şirketine yatırım yaptığınızı varsayalım. Diyelim ki bir araba imalat şirketi, Bursa’nın ortasında bir yerde bir arazi parçası üzerinde yeni bir fabrika satın aldı. Bu arazi parçası ve üzerinde bulunan bina, uzun vadeli bir yatırım olduğu için duran varlık olarak kabul edilecektir. Şirket, bir yıl içinde tasfiye etmek için araziyi veya üretim tesisini satın almıyor. Şimdi, bazı sporadik durumlarda, bu olur. Şirketin battığını ve hemen tasfiye etmek zorunda olduklarını varsayalım. Bu durumda, o yıl içinde tasfiye edilmesi beklenmediği için gerçekleşebilmektedir. Ancak yine de duran varlık olarak kabul edilebilmektedir.

Yükümlülükler

Bir sorumluluk, bir şirketin borçlu olduğu her şey olarak kabul edilmektedir. Yasal bir zorunluluk veya finansal bir zorunluluk olabilmektedir. Bunlar neredeyse her zaman bilançoda negatif olarak gösterilmektedir. Örneğin, şirketin başka bir şirketten veya bankadan almış olduğu bir kredisi varsa; borçluya belirli bir miktarı geri ödeme konusunda finansal bir yükümlülük gösterecektir.

Yükümlülüğe başka bir örnek, mal veya hizmet sağlama yükümlülüğüdür. Örneğin, şirket yıl içinde veya sonraki yıl içinde teslim edilecek ürün için ödeme almış olabilmektedir. Bu bir sorumluluk olarak kabul edilmektedir.

 

  • Kısa vadeli borçlar: Varlıklar gibi, kısa vadeli borçlar da borçluya bir yıl içinde ödenecek borçlardır. Bunun iyi örnekleri, borç finansmanı, kira ödemeleri, ödenecek hesaplar, bordro giderleri veya şirketin tek bir yıl içinde geri ödemesi beklenen diğer tahakkuk eden giderlerdir. Bu, nasıl baktığınıza bağlı olarak bir yatırımcı olarak iyi veya kötü olabilmektedir. Bir şirketin yüksek miktarda borcu varsa, ona iki yoldan bakabilirsiniz. Bunu bir yıl içinde geri ödeyebileceklerini ve bunların artık şirket için bir yükümlülük olmayacağını veya belki de bu yıl içinde bu borçları ödeyememe endişesi olduğunu söyleyebilirsiniz.
  • Uzun vadeli borçlar: Yine, duran varlıklar gibi, uzun vadeli borçlar da uzun vadeli yükümlülükler veya tipik olarak bir yıl içinde vadesi gelmeyen borçlardır. Araziyi ve arazideki üretim tesisini satın alan araba imalat şirketi örneğime geri dönersek; bunları ödemek için finansman sağlasalar, bunlar cari olmayan borçlar olurdu. Ödenecek tahviller, karşılıklar veya emekli maaşları, üretim tesisi ile kiralamalar veya krediler ve ertelenen vergi borçları, uzun vadeli borçlara örnektir. Bu nedenle bu esasen uzun vadeli borçtur.

Bilanço Örnekleri

Öz Sermaye

Öz sermaye, borçlar hesaplandıktan sonra işletmenin hissedarlarına ait olan herhangi bir şeydir. Bu nedenle yukarıda size verdiğim denkleme geri dönerseniz buna öz sermaye de denir. Sahiplerin öz sermayesinin iki unsuru vardır:

  • Para: Para, genellikle bir miktar mülkiyet karşılığında yapılan bir yatırımla işletmeye katkıda bulunmaktadır. Genellikle hisselerle temsil edilmektedir. Bir şirketin hisse senedini satın alırsanız, bir miktar öz sermayeniz olur.
  • Kazançlar: Kazançlar, şirketin zaman içinde ürettiği şeydir. Elinde kalanlar da öz kaynaklara dahil edilecektir. Hissedarlara temettü olarak geri verilmeyen herhangi bir para, öz kaynaklara dahil edilecektir.

 

Hakkında admin

Bu Makalemizde İlginizi Çekebilir

Forex Hesabı Nasıl Açılır

Forex Hesabı Nasıl Açılır?

Forex Hesabı Nasıl Açılır? Forex işlemi, para yatırmanın heyecan verici, heyecan verici ve canlandırıcı bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.